Dengue Cases

Mao kini ang gidaghanon sa mga nataptan sa sakit nga DENGUE sugod Enero 1 hangtod Desyembre 26, 2019 dinhi sa lungsod sa San Jose. Basi kini sa datos nga nakuha gikan sa Department of Health.

Ang sakit nga dengue ay usa ka makatakod nga sakit gikan sa mikrobyo nga mapasa sa mga tawo pinaagi sa pagpaak ni Aedes nga usa ka klase sa lamok nga babaye. Kini dili makatagod direkta gikan sa tawo ngadto sa tawo.

Ang mga unang simtomas ay makita sulod 5-8 ka adlaw human mapaakan. Ang grabe nga simtomas ay makita sulod sa 3-7 ka adlaw pagkahuman mugawas ang mga unang simtomas.

Ang unang simtomas sa dengue ay ang hilanat nga muabot sa (40°C) ug may kauban nga duha (2) sa mga musunod:
☑️Grabe ka sakit sa ulo
☑️Magsakit sa muscles ug joints
☑️Magsuka ug malipong
☑️Magsakit ang likod nga bahin sa mata
☑️May pulang butoy butoy sa panit

Ang mga grabeng simtomas mao ang:
☑️Pagsuka nga adunay kaubang dugo
☑️Maglisod ug ginhawa
☑️Grabe ka sakit ang tiyan
☑️Magdugo ang ilong
☑️Malipong, mental confusion ug seizures
☑️Luspad, ug adunay makitang bun-og sa kamot ug tiil

Unsaon aron malikayan ang sakit?

Sa Balay:

☑️Magbutang ug mga tanom sama sa cintronella sa palibot sa balay.
☑️Siguraduhong walay mga butangan sa tubig nga mapuy-an sa lamok. Ipangkulob ang mga butanganan ug siguraduhong walay tubig.
☑️Maggamit ug moskitero o insects lamps
☑️Mas maayo mag butang ug screen sa bintana ug pultahan. Ipermanenting isirado aron dili makasulod ang lamok.

Sa Eskwelahan:

☑️Maggamit ug mosquito patch, anti mosquito spray o insect repellent.
☑️Magsuot ug taas nga medyas ang mga bata.
☑️Ipahibalo sa bata nga dili mudool sa mga kanal o unsa mang stagnant water, labi na sa garden o playground.

Aduna ba tambal para sa Dengue?
Walay tambal o antibiotic para sa dengue virus. Para sa tipikal nga dengue fever, nakasentro ang pagtambal niini nga mapaubos ang mga simtomas (Symptomatic Treatment).

Kung adunay gipamati susama sa mga simtomas nga mabasa sa itaas. Kinahanglan na nimong magpakonsulta sa imong doctor.